Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 28 mei 2023

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat je gebruikmaakt van het online opleidingsplatform Zelfhulptraining.nl. Door gebruik te maken van dit platform stem je in met deze voorwaarden.

1. Gebruiksrecht
Zelfhulptraining.nl verleent jou een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de aangeboden cursussen en materialen op het platform. Dit recht is afhankelijk van naleving van deze algemene voorwaarden.

2. Intellectuele eigendom
Alle inhoud op Zelfhulptraining.nl, inclusief maar niet beperkt tot cursusmateriaal, tekst, afbeeldingen, video’s, logo’s en software, is eigendom van Zelfhulptraining.nl of haar licentiegevers en is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om de inhoud te kopiëren, reproduceren, distribueren, wijzigen of enig ander gebruik te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zelfhulptraining.nl.

3. Betalingen
Voor bepaalde cursussen of diensten op Zelfhulptraining.nl kunnen kosten van toepassing zijn. Door gebruik te maken van deze betaalde diensten ga je akkoord met de betalingsvoorwaarden die op dat moment van toepassing zijn. Betalingen dienen tijdig en volledig te worden voldaan.

4. Annulering en restitutie
Zelfhulptraining.nl hanteert een annulerings- en restitutiebeleid dat van toepassing is op betaalde cursussen. Raadpleeg de specifieke cursusinformatie voor details over het annuleringsbeleid en eventuele restitutiemogelijkheden.

5. Beperking van aansprakelijkheid
Zelfhulptraining.nl streeft ernaar om nauwkeurige en waardevolle informatie te verstrekken, maar wij kunnen geen garantie geven voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud op het platform. Zelfhulptraining.nl is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiend uit het gebruik van het platform of de inhoud ervan.

6. Accountbeheer
Je bent verantwoordelijk voor het veiligstellen van je accountgegevens en het waarborgen van de vertrouwelijkheid van je inloggegevens. Je bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder jouw account. Meld eventuele ongeautoriseerde toegang of schending van de beveiliging direct aan Zelfhulptraining.nl.

7. Wijzigingen in de voorwaarden
Zelfhulptraining.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment bij te werken of te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden geplaatst met een bijgewerkte datum. We raden je aan om regelmatig deze voorwaarden door te nemen voor eventuele wijzigingen.

8. Toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden is het recht van Nederland van toepassing. In geval van geschillen tussen jou en Zelfhulptraining.nl zullen deze bij voorkeur onderling oplossen.

9. Bedrijfsgegevens
Rijnvaartweg 37
2691WJ ‘s-Gravenzande
KVK: 50549022
BTW: NL001795230B02
TEL: +31 (0)174 729 967